Město nadále hledá provozovatele nemocnice

nemocnicewMěsto Litoměřice pokračuje v procesu hledání strategického partnera akciové společnosti Nemocnice Litoměřice. Loni mu bylo zmařeno legislativně náročné koncesní řízení. Jeho výsledkem měl být dvacetiletý pronájem (pacht) nemocnice, tedy veškeré zdravotnické i jiné techniky. Zároveň mělo dojít k převodu smluv s pojišťovnami i zaměstnanci na nového soukromého provozovatele. Záměr uskutečnit tento pronájem trvá.

Po provedení důkladné právní analýzy radní nyní zvolili jednodušší variantu převodu společnosti, která zdravotnické služby poskytuje v současnosti, na nového vlastníka – a tou je prodej akcií. Již před časem vznikla akciová společnost Nemocnice Litoměřice, která má s městem uzavřenou platnou nájemní smlouvu na užívání nemovitostí a pozemků. „Po převodu akcií novému majiteli tedy bude právní situace stejná jako po uzavření nájemní (pachtovní) smlouvy na závod. Město zůstane majitelem nemocnice (pozemků a budov) a o potřebné zdravotnické vybavení, smlouvy a zaměstnance se postará strategický partner. Kdo jím konkrétně bude a za jakou částku, rozhodnou znalecké posudky a nakonec zastupitelé,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza.

O prodeji nemocnice, ani o její privatizaci se tedy nejedná. Město pouze hledá jiný způsob, jak dosáhnout stejného výsledku, byť jinou právní cestou. Radní pro jistotu požadují vypracování dvou znaleckých posudků na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., přičemž jeden z nich vypracuje společnost Ernst & Young.

Cíl zůstává stejný – zajistit i do budoucna stabilitu nemocnice, zvyšující se úroveň zdravotní péče a kvalitní podmínky pro zaměstnance.

 

 

 

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU