Litoměřičtí žáci volají po sexuální osvětě, zajímá je i ekologie a sport

mladeforummpLitoměřičtí školáci se i letos sešli, aby společně vymysleli, co chtějí ve městě změnit. Výsledky jsou letos překvapivé. Ukázalo se totiž, že nejvíce si přejí přednášku o zdravém a konsenzuálním sexu (sex se souhlasem obou zúčastněných) a zajištění bezpečí a osvěty pro LGBT komunitu (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby). Tyto návrhy získaly nejvyšší podporu na závěr společného diskusního Mladého fóra, které se včera za účasti téměř šesti desítek zástupců litoměřických základních a středních škol uskutečnilo v sále ZŠ Boženy Němcové.

 

Nápad uspořádat přednášku o sexu získal bezkonkurenčně nejvyšší počet hlasů, zvítězil se 20 body, druhé místo (LGBT) obdrželo 8 hlasů. Třetí příčku se sedmi body obsadil návrh na zřízení tělocvičny u ZŠ Masarykova. Mezi dalšími návrhy bylo například zavedení kontrol policie v klubech či kvalitní stravování v Centrální školní jídelně. Do desítky nápadů postoupilo také zprovoznění odpočitávadla na semaforech pro chodce, zavedení vratných kelímků na akcích, položení umělého trávníku na fotbalovém hřišti v kasárnách, uklizení skateparku či umístění kontejnerů na tříděný odpad na Mírové náměstí. „Oproti minulým ročníkům vidím zajímavý posun například v otázce stravování. Zatímco v minulosti děti navrhovaly například vybudování McDonaldu, nyní poptávaly více zdravých stravovacích podniků,“ pochválila děti koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková.

To, že se město návrhy dětí bere vážně, potvrdil i místostarosta Lukas Wünsch. Žáky a studenty seznámil s tím, jak se město zaobírá jejich loňskými návrhy. Mezi přáními byla například modernizace litoměřického krytého bazénu. Včera se děti dozvěděly, že se dočkají a město do budoucna počítá s investicí přibližně 60-80 milionů do rozšíření a vylepšení areálu. Žáci minulý rok volali například také po vybudování zázemí s uzamykatelnými skříňkami na Střeleckém ostrově, ty byly uvedeny do provozu ještě během loňské sezony. „Názory mládeže jsou velmi důležité, konec konců jednou bude tato generace řídit naše město a již nyní tito mladí lidé přicházejí s velmi dobrými nápady. Často se shodují s názory současného vedení města,“ zhodnotil místostarosta.

O tom, jakými návrhy se město bude nadále zaobírat, nyní rozhodne anketa, která se uskuteční formou hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas. K dnešní desítce nápadů bude připojeno ještě 6 témat vzešlých ze školních fór, která předcházela Mladému fóru a konala se postupně na všech základních školách. Těmi jsou zřízení místa pro setkávání mládeže, vybudování jump parku (skákací park), BMX dráha, delší otevírací doba školní jídelny, zkrácení čekací doby v nemocnici a více sportovních hal.

Žáci a studenti litoměřických škol diskutovali takto problémy města již podeváté. Projekt s názvem „Desatero priorit Litoměřic očima mládeže“ organizuje Zdravé město Litoměřice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever.

 

NAHORU