Město Litoměřice poděkovalo dobrovolníkům

setdobrmpMěsto Litoměřice si váží práce dobrovolníků. Slova díků si vyslechly včera více než tři desítky z nich při přátelském setkání v Galerii Felixe Holzmanna. Ocenění a dárek převzali z rukou místostarosty Lukase Wünsche, Petra Hermanna a Ireny Vodičkové, zástupců Zdravého města Litoměřice, které akci zorganizovalo.

„Darujete svůj volný čas pomoci druhým lidem. Velmi si vaší nezištné činnosti vážíme,“ zahájil Lukas Wünsch slavnostní akci. Skromnost dobrovolníkům nechyběla. Někteří se dobrovolnickým aktivitám věnují i desítky let a berou je jako samozřejmou součást svého života. „V šatníku při Diecézní charitě Litoměřice pomáhám již od roku 1989,“ promluvila nesměle o své činnosti Marta Zachová. „Jsme velmi rádi, že dobrovolnictví není otázka jen jedné generace. Pomáhají jak mladí, tak i zástupci nejstarší generace,“ doplnila Irena Vodičková.

Přítomní obdrželi roční vstupenku do plaveckého bazénu. Pozvání na slavnostní předávání ocenění přijali i koordinátoři dobrovolníků působící při litoměřických neziskových organizacích. A nezůstalo pouze u slov. Dominik Lendacký, účastník setkání, potěšil hosty hrou na vlastnoručně vyrobenou fujaru.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU