Jde o bezpečí chodců na Českolipské ulici

prechodclmpZvýšit bezpečí chodců přecházejících v Litoměřicích Českolipskou ulici a zlepšit dostupnost městské hromadné dopravy. To je cílem chystané stavby nového přechodu pro chodce na frekventované silnici první třídy, nacházející se v majetku Ředitelství silnic a dálnic, a přesunu stávajících autobusových zastávek MHD tak, aby byla zajištěna bezbariérovost a bezpečí cestujících. 

 

Stávající přechod pro chodce je dlouhý, nebezpečný a nemá parametry odpovídající bezpečnosti chodců. Nový má být bezbariérový, nasvětlený a s ostrůvkem uprostřed, čímž dojde k výraznému zkrácení přechodové vzdálenosti. V důsledku celkové změny řešeného místa bude upravena v obou směrech také stávající autobusová zastávka U Stadionu. „První vznikne u parčíku, u odbočky do kasáren Jiřího z Poděbrad, druhá ve směru opačném za křižovatkou s ulicí Jiřího z Poděbrad,“ informoval místostarosta Václav Červín. Přesunem stávající nebezpečně umístěné druhé autobusové zastávky, ve směru do města, dojde před bytovými domy k úbytku několika málo parkovacích míst. „Chystáme však zpevnit plochu u přilehlého fotbalového stadionu tak, aby zde lidé mohli parkovat,“ nabídl alternativu místostarosta.

Součástí stavby tohoto bezpečného přechodu je také vybudování přechodového místa v ulici Na Vinici, která je jediným přístupen do bývalých kasáren. Zde se vzhledem k intenzivnějšímu využití bývalých armádních budov počítá s větší koncentrací lidí.

„Příprava projektu byla velice náročná. Podílely se na ní řadu měsíců zástupci ŘSDI, odboru dopravy krajského i městského úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR a další instituce, které společně hledaly co nejpřijatelnější řešení,“ dodala vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

„K realizaci však dojde jen v případě, že získáme od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 3,3 milionu korun,“ upozornil místostarosta Červín. Celkové náklady jsou vyčísleny na 4,3 milionu korun.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU