Litoměřice obhajovaly pozici na špici Zdravých měst

obhajobampMěsto Litoměřice včera obhajovalo svou pozici na špici českých Zdravých měst. V konferenčním sále hradu proběhla za účasti hodnotitelů Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zástupců ministerstev a hodnotitelů veřejná obhajoba kategorie „A“ místní Agendy 21 (MA21) Zdravého města Litoměřice. Nejvyšší kategorii město poprvé získalo před třemi lety. Kromě Litoměřic se kategorií „A“ pyšní z celé České republiky už jen Chrudim.

 

Na hodnocení a doplňující dotazy došlo po představení deseti oblastí udržitelného rozvoje, kterými jsou veřejná správa, územní rozvoj, životní prostředí, doprava, zdraví obyvatel, místní ekonomika a podnikání, vzdělávání a výchova, kultura a volný čas, sociální prostředí a globální odpovědnost. Výsledky dosažené v jednotlivých oblastech prezentovali jejich garanti,  kterými jsou většinou vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích. Hodnotitelům představili zlepšení, kterých město od poslední obhajoby na základě doporučení dosáhlo. Téměř ve všech případech se je podařilo splnit. „Obhajobám se věnuji již mnoho let. Sleduji i vývoj Litoměřic a letos mohu říci, že jsou skutečně na špici,“ potvrdila po zhlédnutí celé prezentace například Jiřina Vargová, expertka pro oblast globální odpovědnosti.

Hodnotitele zaujal mimo jiné projekt startovacích bytů, které vzniknou v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad, a v této souvislosti chtěli vědět, zda již město zná klíč pro výběr budoucích obyvatel. Stejně tak je zajímaly projekty realizované v rámci "Smart cities". Byly položeny otázky na téma životního prostředí a výsadby izolační zeleně v určitých oblastech. Řešena byla i otázka koncentrace automobilové dopravy ve městě.

Podle starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče je pro město obhájení titulu velmi důležité. „Jde o nejobjektivnější a nejpreciznější hodnocení, které může proběhnout,“ poukázal na kvalitu auditu starosta. Zda Litoměřice obhájily nejvyšší kategorii, jež je dokladem vysoké kvality veřejné správy, se město dozví po jednání pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj na konci listopadu.

 

Fotogalerie: Andrea Pěkná

 

NAHORU