Litoměřice obhajují nejvyšší kategorii MA21

obhajoba2Litoměřice čeká velká zkouška. Po třech letech opět procházejí auditem, jehož cílem je zhodnocení, zda Litoměřice i nadále patří mezi města s nejvyšší kvalitou veřejné správy. Posuzuje totiž dlouhodobý udržitelný rozvoj města, což je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

 

Nejvyšší kategorii A Litoměřice poprvé získaly po tzv. velkém auditu v roce 2015, nyní budou nejvyšší kategorii obhajovat. Zajímá vás, zda Litoměřice obhájí svoji pozici? Zúčastněte se obhajoby našeho města před oponenty, experty a členy pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj v pondělí 22. října od 14 hodin v konferenčním sále hradu. Je přístupná i veřejnosti.

Samotné blížící se obhajobě předcházelo dlouhodobé sebehodnocení deseti oblastí udržitelného rozvoje – správy věcí veřejných a územní rozvoj, životního prostředí, udržitelné spotřeby a výroby, dopravy a mobility, zdraví, místní ekonomiky a podnikání, vzdělávání a výchovy, kultury a volného času, sociálního prostředí a globální odpovědnosti. Celý proces bude zakončen právě obhajobou. Poté expertní tým posoudí, zda Litoměřice své postavení na špici českých Zdravých měst obhájily.

„Pro občany to především znamená, že se město intenzivně věnuje svému rozvoji tak, aby nezatížilo svými rozhodnutími budoucí generace. A to je cílem nejen programu Zdravé město, jehož jsou Litoměřice členem, ale také Místní Agendy 21 – nástroje ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč.

Zájemci, kteří se chtějí obhajoby zúčastnit, se musí registrovat zde.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU