Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

TECHDAYS představí technické obory

techdaysnewmp2Již třetí ročník akce zaměřené na podporu technického vzdělávání Techdays se uskuteční ve dnech od 3. do 5. října na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Cílem veletrhu středních škol a středních odborných učilišť z regionu je vzbudit u dětí vycházejících ze základních škol zájem o řemeslo a techniku. Událost pořádá město Litoměřice ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka.

 

Techdays bude ojedinělá přehlídka škol z Litoměřicka nabízejících technické obory a regionálních firem, které pociťují nedostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných lidí. Předvede se i Technický klub mládeže při Domu dětí a mládeže Rozmarýn, který nabízí zájmovou činnost hned v několika sekcích. Nebudou chybět ani praktické ukázky učebních oborů či středoškolské odborné činnosti.

Každoročně tuto akci navštíví přes 1 000 žáků z 8. a 9. ročníků základních škol z regionu bývalého litoměřického okresu. Ve spolupráci s úřadem práce je žákům prezentována i aktuální situace na trhu práce. V rámci akce je pořádán seminář pro výchovné poradce působící na ZŠ v regionu Litoměřicka. "Letos tento veletrh rozšiřujeme i o prezentaci vysokých škol technického zaměření a pozvali jsme žáky 2. – 4. ročníků gymnázií z Litoměřic, Lovosic a Roudnice nad Labem, pro něž by mohl být veletrh přínosný jak při jejich rozhodování o skladbě volitelných předmětů při dalším studiu, tak i v jejich dalším směřování při výběru studia vysoké školy," uvedla Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích. Představí se tak například Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické v Praze, nebo Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU