TECHDAYS představí technické obory

techdaysnewmp2Již třetí ročník akce zaměřené na podporu technického vzdělávání Techdays se uskuteční ve dnech od 3. do 5. října na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Cílem veletrhu středních škol a středních odborných učilišť z regionu je vzbudit u dětí vycházejících ze základních škol zájem o řemeslo a techniku. Událost pořádá město Litoměřice ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka.

 

Techdays bude ojedinělá přehlídka škol z Litoměřicka nabízejících technické obory a regionálních firem, které pociťují nedostatek kvalifikovaných, technicky vzdělaných lidí. Předvede se i Technický klub mládeže při Domu dětí a mládeže Rozmarýn, který nabízí zájmovou činnost hned v několika sekcích. Nebudou chybět ani praktické ukázky učebních oborů či středoškolské odborné činnosti.

Každoročně tuto akci navštíví přes 1 000 žáků z 8. a 9. ročníků základních škol z regionu bývalého litoměřického okresu. Ve spolupráci s úřadem práce je žákům prezentována i aktuální situace na trhu práce. V rámci akce je pořádán seminář pro výchovné poradce působící na ZŠ v regionu Litoměřicka. "Letos tento veletrh rozšiřujeme i o prezentaci vysokých škol technického zaměření a pozvali jsme žáky 2. – 4. ročníků gymnázií z Litoměřic, Lovosic a Roudnice nad Labem, pro něž by mohl být veletrh přínosný jak při jejich rozhodování o skladbě volitelných předmětů při dalším studiu, tak i v jejich dalším směřování při výběru studia vysoké školy," uvedla Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích. Představí se tak například Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České vysoké učení technické v Praze, nebo Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU