Den sociálních služeb nabídne užitečné informace

densocmpJaké pečovatelské služby nabízí město Litoměřice a jeho okolí? Získat užitečné informace mohou zájemci ve středu 29. srpna od 14:30 do 16:30 v parku Václava Havla. Komunitní plánování sociálních služeb Litoměřice ve spolupráci s agenturou Sluníčko připravují především pro seniory „Den sociálních služeb 2018“.

„Během setkání budou zástupcům naší nejstarší generace poskytnuty veškeré potřebné informace a možnosti, které mohou senioři i pečující rodiny využít,“ přiblížila akci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková. Své služby představí neziskové organizace, které úzce spolupracují s městem, jako například Hospic sv. Štěpána, Farní charita, dobrovolnické centrum Diecézní charity, SeneCura, Agentura domácí péče Sluníčko a Centrum sociální pomoci Litoměřice.

Senioři mohou přijít i s vnoučaty. Pro děti bude připraven doprovodný program v koutku s malými domácími zvířaty.

Přílohy:
Plakát (.pdf)

NAHORU