Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Poznatky o dopravě šíříme i za hranicemi

pibruhovampMěsto Litoměřice spolupracuje v rámci tvorby Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) i s okolními zeměmi. Zde čerpá inspiraci, nebo naopak předává již získané zkušenosti.  Na mezinárodním odborném workshopu Whatcity v Bratislavě své poznatky o strategickém plánování dopravy v Litoměřicích přednášela Hana Brůhová-Foltýnová, litoměřická manažerka Plánu udržitelné městské mobility. Akce se účastnili také zástupci například z Nizozemí, Lublaně, Prahy a USA.

 

Jak uvedl tamní tisk (Denník N), Hana Brůhová-Foltýnová otevřela se zástupci ostatních zemí debatu o spolupráci s veřejností při tvorbě dopravního plánu. „Ve městě Litoměřice, které se opakovaně umísťuje v žebříčkách inovativních samospráv, dbají na komunikaci s veřejností. Základní platformou je tzv. fórum, kde občané sami definují každoročně deset největších problémů města. Každoroční frekvence fóra umožňuje městu prezentovat posun na příkladech řešení konkrétních otázek z minulosti,“ píše o Litoměřicích slovenský deník.

První den workshopu proběhl ve znamení výměny zkušeností. „Velmi inspirativní pro mě byly informace od náměstka primátora z Lublaně, kde proběhl poměrně razantní zásah do veřejného prostoru a zřídilo se mnoho pěších zón,“ uvedla Hana Brůhová-Foltýnová. Druhý den v rámci workshopu Bratislava uzavřela na den jednu z nejrušnějších ulic v centru (více zde) , což umožnilo obyvatelům poznat město jinak, než jsou zvyklí. V rámci této uzavírky se na místě konal doprovodný program a lidé si mohli užít zábavu v místech, která jsou jindy pro chodce nebezpečná. Místní měli možnost promluvit se všemi účastníky workshopu, o rozhovory se zástupkyní Litoměřic byl velký zájem. Tento model se stává v mnoha městech oblíbeným. Praha například v roce 2017 uzavřela obdobným způsobem 92 ulic.

Hana Brůhová-Foltýnová nápad občasného uzavření ulice hodnotí kladně, stejně jako pěší zóny v centru. „Rozhodně je třeba v Bratislavě zvýšit kvalitu veřejného prostoru, upravit zeleň, doplnit městský mobiliář, vytvořit podmínky pro cyklisty, uvolnit pouliční prostory pro posezení. Zvážila bych kombinaci pěší zóny s výjimkou pro MHD. Všechny kroky by měly být předběžně konzultované s veřejností, měl by se vysvětlovat jejich přínos, „uvedla dopravní ekonomka s tím, že stejné doporučení platí pro většinu měst. Jaké změny by byly nejvhodnější pro Litoměřice ukáže právě až PUMM. Bude dokončen během roku 2019 a navrhne koncepci dopravy v Litoměřicích do roku 2050.

Veřejnost přijde ke slovu v listopadu, kdy proběhne Vizionářské fórum. Zde budou moci obyvatelé vyjádřit své návrhy k plánování dopravy a formou vernisáže se představí výstupy analytické části dopravního průzkumu, který ve městě proběhl v rámci tvorby PUMM.

 

Foto: Hana Brůhová-Foltýnová při diskuzi o dopravě na workshopu Whatcity v Bratislavě 

(zdroj foto Dennik N)

pibruhova

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU