MAS České středohoří, z.s. a Město Litoměřice zve na veřejnou diskuzi o rozvoji školství

maplogompNení vám lhostejná kvalita vzdělání Vašich dětí? Zúčastněte ve středu 20. června od 14 hodin v Hradě Litoměřice veřejného zasedání k projektu MAP II.

Cílem jednání je seznámit veřejnost s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP) a uvést možnosti, jak se mohou obyvatelé zapojit do plánu.

„Projekt MAP II se zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice,“ charakterizovala hlavní cíl MAP II administrátorka projektu Kamila Picurová. MAP v sobě zahrnuje předškolní, základní a zájmové a neformální vzdělávání. Hlavním přínosem realizace plánu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání (ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, rodiče, zřizovatelé, děti a žáci apod.). Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, jehož realizace probíhala na území ORP Litoměřice v roce 2016-2018. Projekt spadá do výzvy vyhlášené Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 a je financován z prostředků EU.

Realizátorem projektu je Místní akční skupina České středohoří, z.s. a partnerem je Město Litoměřice. Více o projektu MAP a jeho výstupech naleznete na stránkách: http://maplitomericko.cz/.

Přílohy:
plakát (.pdf)

maplogo

mas

logolink op vvv hor barva cz

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU