Deváťákům se představily složky Policie ČR

karam15mpŽáci devátých tříd litoměřických základních škol se dnes na výstavišti seznámili nejen s činností složek Policie ČR. Akce „Do života bez karambolu“ se koná každoročně v rámci celostátní kampaně „Národní dny bez úrazů“.

„Chceme žáky, kteří vyrážejí do života, vybavit znalostmi, jak řešit různé životní situace. Aby se s přibývající zodpovědností vyvarovali rizikového chování,“ popsala cíl akce koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková.

Na dvanácti stanovištích, které zabezpečovali například Městská policie Litoměřice, pořádková, poříční a dopravní Policie ČR, Český červený kříž, kriminalisté Policie ČR, K-centrum, Probační a mediační služba ČR a další, se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací. „Nejvíce jsme si s kamarádkami užily otočný simulátor nárazu,“ zhodnotila Zuzana Kodešová ze Základní školy U Stadionu zařízení, které přiblíží situaci otočení auta na střechu. Velké oblibě se těšilo také stanoviště s brýlemi simulující požití drog a alkoholu, které zajistil úsek prevence kriminality městského úřadu.

Akci pořádalo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s Policií ČR a zúčastnilo se jí celkem 160 žáků. Přes letní prázdniny bude kampaň „Národní dny bez úrazu“ pokračovat formou namátkových kontrol cyklistické výbavy. Při akci „Bez přilby už nevyjedu“ jsou odměňovány děti se správnou výbavou drobnými dárky.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU