Nová služba UtilityReport pomůže stavebníkům

utility reportmpMěsto Litoměřice vychází vstříc stavebníkům. V rámci zkvalitňování služeb zprovoznilo veřejnosti tento týden bezplatnou službu UtilityReport. Umožňuje elektronicky hromadně odeslat žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí jednotlivým správcům, čímž výrazně zjednodušuje agendu s tím spojenou.

 

Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vyjádření stanoviska správce. „Služba je dostupná pro stavební úřady z Litoměřic, Štětí a Úštěku. Jsme první úřad v Ústeckém kraji, kdo ji nabízí nejenom pro své občany, ale i pro občany celého našeho regionu ORP (správní obvod obce s rozšířenou působností),“ uvedl tajemník Městského úřadu v Litoměřicích Milan Čigáš.

Služba je dostupná třemi způsoby:

NAHORU