Litoměřická mládež myslí na bezpečnost

zamlitmpLitoměřice mají šikovné a všímavé mladé zastupitele (ZaMLit). Chopili se projektu Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život.

„Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se nám nelíbí, bojíme se tam, či ho jednoduše chceme zlepšit,“ informovala starostka ZaMLit Marie Hervertová. Pro mladé zastupitele se stalo v projektu prioritou bezpečí. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti.

Ulička byla slavnostně otevřena 17. května za účasti zástupců radnice (viz. foto). Na projektu spolupracovalo město Litoměřice, které ho zafinancovalo společně s organizací Škola pro udržitelný život.

Foto: Adéla Hervertová, Denisa Hájková

NAHORU