Natoč, nakresli nebo namaluj a vyhraj!

ltm dostupne vsemmpJste tvořiví? Máte nápad, jak zlepšit dopravu v Litoměřicích? Přeneste své myšlenky na papír nebo do videa. Můžete vyhrát zajímavé ceny a zároveň přispět svým pohledem do diskuze k tvorbě vize mobility pro naše město. Žáci základních a středních škol mají možnost zúčastnit se 13. března vyhlašované soutěže na téma „Litoměřice 2050: Moje představa o dopravě“.

 

„Je pro nás důležité zjistit, jak nejmladší generace nahlíží na udržitelnou dopravu v budoucnosti,“ sdělila Alice Králiková, manažer mobility Městského úřadu Litoměřice.

Doprava představuje nenahraditelnou součást života obyvatel města. Velkou nevýhodou je však její negativní dopad na zdraví a životní prostředí. Město v rámci projektu e-FEKTA zpracovává Plán udržitelné městské mobility (PUMM), ve kterém hledá cestu, jak rozvíjet dopravu pro všechny s ohledem na životní prostředí.

O co se vlastně soutěží? Vítěz získá cenu, která je sice dle vlastního výběru v hodnotě 3000 korun, ovšem souvisí s tématem dopravy. Účastnit se mohou jednotlivci či skupiny. Téma mohou zpracovat v jakékoli výtvarné podobě, ať metodou kresby, malby, grafiky nebo 3D modelu, tak i formou videoklipu. Výtvarné práce či videoklip je nutno odevzdat do 29. června. Vyhlášení soutěže proběhne v listopadu na akci „Vizionářské fórum pro PUMM“.

Bližší informace naleznete na facebookových stránkách nebo kontaktujte Alici Králikovou, email alice [DOT] kralikova [AT] litomerice [DOT] cz případně na čísle 605 224 114.

Soutěž se koná za podpory Zdravého města Litoměřice a v rámci kampaně „Litoměřice dostupné všem“. PUMM je zpracováván na základě výsledků z měření dopravy, šetření dopravního chování zdejších obyvatel, názorů veřejnosti, analýz a expertních posudků a po zvážení doporučení odborníků.

 Přílohy:

 Plakát k soutěži (.pdf)

eusn czmale

 

 

 

 

 

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU