Nový komunitní plán určuje směr dalšího rozvoje sociálních služeb

planmpJak řešit složité životní situace dotýkající se sociální oblasti? Kde hledat pomoc? Které sociální služby město Litoměřice nabízí a jaké naopak chybí? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší právě vydaný a zastupiteli schválený 5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice.

„Litoměřice mají vysoce rozvinutou síť sociálních služeb, které z rozpočtu města významně podporujeme. Pro letošní rok téměř 20 miliony korun, což je v rámci Ústeckého kraje jedna z nejvyšších částek.,“ konstatuje místostarosta Pavel Grund, podle něhož patří při zajišťování sociálních služeb velké poděkování neziskovým organizacím. Nicméně stále je co zlepšovat Nový komunitní plán proto mapuje jak silné, tak slabé stránky systému. „Velkým úspěchem například bylo zavedení domácí hospicové péče. Na druhou stranu městu a okolí chybí pobytová služba, která by na několik dní v roce odlehčila rodinám pečujícím o mentálně postižené dospělé jedince,“ jmenuje konkrétní příklady vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

Účelem komunitního plánování ve městě Litoměřice je vytvoření a udržení systému sociálních služeb s akcentem na jejich kvalitu, návaznost, kontinuitu, dostupnost, vyváženost poptávku i nabídku, hospodárnost a efektivitu financování. Plán odráží potřeby občanů, reálné potřeby města a určuje strategické priority v sociální oblasti.

„Na jeho zpracování se podíleli kromě města a krajského úřadu nejen poskytovatelé sociálních služeb ve městě a okolí, ale také jejich uživatelé, což bylo velmi přínosné,“ upozornila vedoucí Jurková. Práce byly rozděleny do čtyř skupin – jedna skupina mapovala potřeby osob se zdravotním postižení, druhá potřeby seniorů, třetí se zabývala rodinami, dětmi a mládeží, čtvrtá osobami v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnickými menšinami.

Město Litoměřice takto plánuje rozvoj sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností (tedy i pro Štětsko a Úštěcko) již od roku 2004.

 

Text pod foto: Místostarosta Pavel Grund při prezentaci 5. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice. Foto Andrea Neckařová 

planvp

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU