Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

V celostátním výzkumu jsme sedmé nejdemokratičtější město

mestompV žebříčku 101 největších měst České republiky a 50 městských částí nad deset tisíc obyvatel, který měřil zapojení občanů do participativních procesů, se Litoměřice umístily na 7. místě. Prokazuje to jejich demokratický přístup.

„Participace je nejběžněji účastí či podílením se na něčem, zároveň je projevem převzetí odpovědnosti. Participovat znamená mít přístup a být zahrnut. Souvisí s konceptem moderní demokracie,“ vysvětluje výzkumný tým Institute for Democracy D21, který Index participace 2015-2016 vyhodnocoval. V tomto případě hodnocení participace se jedná o zapojení veřejnosti do chodu města a vztahu města ke komunikaci s veřejností spolu s transparentností, což město činí nad rámec svých zákonných povinností.

Podrobný výzkum hodnotil především kritéria transparentnosti rozpočtu, dotací a grantů, vyhlášek, jednání zastupitelstev, zajímal se také o komunikaci skrze webové stránky, digitální a tradiční komunikační kanály, prověřil konání participativních rozpočtů a jiných participativních procesů, neopomněl začleňování znevýhodněných sociálních skupin a menšin ve školách i společnosti, v neposlední řadě také kontroloval, zda města přezkoumávají a vyhodnocují jejich postupy a aktivity (evaluace).

„Těší nás, že jsou Litoměřice městem s vysokým hodnocením v odborném výzkumu týkajícím se uplatňování demokratických principů na lokální úrovni. Nejlépe byla hodnocena naše komunikace směrem k veřejnosti, čehož si vážíme,“ sdělil tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Litoměřice se umístily na sedmém místě hodnocení a skončily tak v první desítce vedle Prahy 3, 6, 8, 10 a 20, Říčan, Poruby, Jihlavy, Valašského Meziříčí a Vsetína. Zároveň byly jediným severočeským městem v první dvacítce (např. Liberec skončil 24.).

„Je třeba si uvědomit, že demokracie začíná na té nejnižší úrovni – vzpomeňme si na ideu antické polis,“ uvádí výzkumný tým.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU