Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Dopravní návyky zaměstnanců chce úřad i nemocnice změnit

movecit mpZmapovat dopravní návyky a vytvořit vhodné podmínky dojíždějícím zaměstnancům tak, aby ve větší míře využívali k cestě do práce místo auta kolo nebo MHD. To je smyslem průzkumu dopravního chování, do kterého se jako největší místní zaměstnavatel zapojila litoměřická nemocnice a městský úřad. Data pomohou úřadu i nemocnici navrhnout opatření, která tento stav změní.

Průzkum proběhl v rámci mezinárodního projektu MOVECIT, který probíhá za podpory Interreg CENTRAL EUROPE Programme.
Do projektu aktivně vstoupilo téměř čtyři sta zaměstnanců nemocnice a tři čtvrtiny litoměřických úředníků. Z výsledků obou dotazníků vyplývá, že o kole jako o alternativním dopravním prostředku uvažuje největší část z těch, kteří alespoň dvakrát týdně dojíždějí autem.
„Individuální automobilová doprava je pro města problém. Veřejný prostor není nafukovací, a proto je potřeba najít způsob, jak lidi motivovat k většímu využívání kola nebo třeba hromadné dopravy,“ říká sociolog a zároveň odborník na problematiku městské mobility Michal Šindelář z Nadace Partnerství, která průzkum v rámci mezinárodního projektu MOVECIT prováděla.

Řešením situace by v Litoměřicích mohlo být zefektivnění městské hromadné dopravy, které ve městě právě probíhá. „Velký potenciál pro odlehčení individuální automobilové dopravy na Městském úřadě Litoměřice má veřejná hromadná doprava. Tu by místo auta volilo deset procent těch, kteří jezdí alespoň dvakrát týdně autem. Aby se tak stalo, musela by se ale zkrátit cestovní doba a zlepšit návaznost linek,“ popisuje výsledky průzkumu Michal Šindelář. Ke snížení počtu automobilů by částečně přispěla také spolujízda, o kterou by stálo sedm procent dotazovaných.

Město Litoměřice se již řadu let snaží zmírnit automobilovou dopravu. Dlouhodobě se hlásí k projektům a aktivitám podporujícím alternativní způsoby cestování. Městský úřad vyhlašuje i nejaktivnější úředníky - cyklisty. Zaměstnancům dojíždějícím do práce na kole chce vytvořit k tomu odpovídající zázemí ve dvoře radnice, včetně šaten a sprch. „Průzkum pomáhá při další práci na plánech mobility pro úřad i nemocnici. Díky těmto informacím víme, na co konkrétně je potřeba se zaměřit,“ říká Zdeněk Zabilanský, projektový manažer městského úřadu, který se zabývá udržitelnou dopravou. Jestli a nakolik chystaná opatření zafungovala, bude jasné příští rok v létě, kdy se průzkum zopakuje.

Užitečné odkazy:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Plany-mobility/Projekt-MoveCit
https://www.litomerice.cz/projekty/5234-movecit-zapojeni-zamestnancu-verejneho-sektoru-do-planovani-udrzitelne-dopravy

Projekt MOVECIT probíhá za podpory Interreg CENTRAL EUROPE Programme.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU