Stavba magnetické rezonance je v nemocnici v plném proudu

rezonmpV plném proudu jsou stavební práce na budoucím pracovišti magnetické rezonance litoměřické nemocnice. Ty byly zahájeny v září demontáží rentgenového přístroje, který byl v prostoru, kam bude moderní technologie umístěna. Realizace pracoviště magnetické rezonance a zahájení zkušebního provozu se předpokládá ještě letos.

Na demontáž přístroje navázaly bourací práce a vlastní stavba, v rámci které probíhá úprava dispozic pracoviště, jsou realizovány nové instalace a modernizovány povrchy. Po ukončení stavebních prací bude zahájena instalace technologie magnetické rezonance včetně vybudování Faradayovy klece. V souběhu s těmito činnostmi dojde k výměně vzduchotechnických jednotek pro oddělení radiologie a zobrazovacích metod, které jsou na střeše objektu.

Dodavatel samotného přístroje v hodnotě cca 26,5 miliónů korun byl vybrán již počátkem tohoto roku. Je jím firma Audioscan, se kterou je již podepsána smlouva. 

„Vzhledem k tomu, že stavební práce na novém pracovišti magnetické rezonance jsou náročné a probíhají za provozu radiologického pracoviště, prosíme všechny pacienty a návštěvníky nemocnice v průběhu následujících několika měsíců o vstřícnost a velkou trpělivost s možnými omezeními,“ požádal Radek Lončák, předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s.

(Text a foto Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality nemocnice)

NAHORU