Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Zábradlí Tyršova mostu projde v příštím roce opravou

tyrsakmpTechnický stav zábradlí Tyršova mostu je nevyhovující. Pravděpodobně v polovině příštího roku proto dojde na základě požadavku vedení litoměřické radnice k nápravě stavu. Provoz zůstane zachován. Tyršův most prošel rozsáhlou rekonstrukcí před dvěma lety, což si vyžádalo zhruba roční uzavírku. Rekonstrukce zábradlí však nebyla součástí oprav. Hlavním cílem bylo odstranění havarijního stavu mostu.

Vedení města v minulosti opakovaně upozorňovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na nevyhovující stav zábradlí. Vlastník požadavek města aktuálně akceptoval a zadal zpracování projektové dokumentace, jejíž podobu diskutoval i s příslušnými odbory Městského úřadu v Litoměřicích. Součástí projektu je i zakrytí dilatačních spár v odrazné hraně, těsně u chodníku. „Řešení tohoto detailu nebylo součástí opravy Tyršova mostu firmou SDS Exmost. Problém vyvstal až v rámci provádění stavby a objednateli se nezdařilo dohodnout s firmou SDS Exmost na dodatečném zahrnutí prací do stavby,“ vysvětluje tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Tyto detaily u dilatačních mostních závěrů, stejně jako některé nedodělky (například zpevnění drážního tělesa u mostní opěry), proto budou odstraněny v zakázce společně s opravou zábradlí.

Půjde o stavebně náročnou rekonstrukci. „Nedojde však k uzavření žádného z jízdních pruhů Tyršova mostu. Oprava bude řešena za provozu, pouze s částečným omezením týkajícím se daného krátkého úseku. Střídavě dojde k uzavření vždy jen jednoho z chodníků podél mostu,“ ujistila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková.

Bezpečný přechod mostu však bude pro chodce vždy zajištěn. Projekt totiž počítá na pravém břehu Labe na mostě přes železnici s vybudováním provizorního přechodu pro chodce.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU