Příčinu stavu ovzduší zjistí 12 monitorovacích stanic

mestompLitoměřice projdou drobnohledem monitoringu kvality ovzduší. Dvanáct monitorovacích stanic prověří důvody zvýšené prašnosti ve městě. „Dlouhodobě se potýkáme se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to konkrétně s polétavým prachem PM10. Prašnost se nám nedaří snižovat podle našich představ, chceme proto zjistit příčinu tohoto problému,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Monitorovací stanice budou do konce října umístěny na lampách veřejného osvětlení, které současně zajistí jejich napájení. Instalaci monitorovací sítě kvality ovzduší zajistí i s následným vyhodnocováním České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Spolupráce bude probíhat také s Centrem dopravního výzkumu.

Pro co nejpřesnější údaje nainstaluje ČVUT vedle stanic měřících stav prachu a hluku i stanice monitorovací VOC (organické látky ve vzduchu), monitoring v blízkosti mostu Generála Chábery zaznamená i další meteorologické informace, jako například rychlost a směr proudění vzduchu. Veškeré údaje se k vyhodnocení přenesou bezdrátově.

NAHORU