Opravy kanalizace a vodovodu probíhají v dalších částech města

mestompSeveročeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Litoměřicích plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovující kanalizace a vodovodu v centrální části města - v ulicích Rooseveltově, Osvobození, Žižkově, Sládkově, Pražské a Fügnerově.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené rozsáhlé investiční akce v Litoměřicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky historické kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 500 obyvatel.“

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. května 2017. Stavební práce v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tj. do 11. května 2018.

Stavba je koordinována s akcemi města Litoměřice, SÚS a plynaři. Do konce května bude provedeno propojení z ul. Pražská do ul. Na Valech a propojení z ul. Osvobození do ul. Na Valech. Následně bude v termínu od 2. 6. do 5. 6. provedena pokládka AB povrchu v celé ul. Na Valech (jedná se o investiční akci ŘSD a SÚS). Potom bude stavba přerušena zřejmě do konce července z důvodu objízdných tras a následně bude stavba pokračovat v ulici Rooseveltova a v okolí. Detaily časové realizace jednotlivých ulic budou průběžně upřesňovány zhotovitelem po dalších jednáních s městem Litoměřice.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.

(TZ zpracoval tiskový mluvčí SVS Jiří Hladík)

NAHORU