Květnové uzavírky v Litoměřicích: Připravte se na změny

valy uzavirky male 7250pxV měsíci květnu čekají Litoměřice nové dopravní uzavírky. Začínají již tento týden. Ve dnech 6. a 7. května bude úplně uzavřena ulice Osvobození v místě pošty, a to z důvodu pokládky kabeláže pro signalizační zařízení.

V ulici na Valech již proběhlo frézování i následná pokládka nového asfaltového povrchu, je proto v těchto dnech zcela průjezdná.

Na další uzavírku ulice Na Valech je však třeba se připravit od 9. května do 6. června. Ulice bude zcela uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Osvobození až ke kruhovému objezdu ulic Na Kocandě, Mezibraní a Dlouhá. Výjimku bude mít pouze zásobování (pošta, tiskárna, věznice), vozidla stavby a vozidla BUS.

Od 9. do 31. května bude zcela uzavřena ulice K Radobýlu, kde se chystá pokládka dešťové kanalizace a úrovňového prahu k účelu zklidnění dopravy.

Ve dnech 9. až 19. května proběhne úplná uzavírka ulice Dobrovského, následně pak i uzavírka sousedící ulice Šafaříkova v termínu od 22. května do 2. června. Realizaci oprav a rekonstrukci povrchů zde zajišťují Technické služby města Litoměřice

K rozšíření uzavírky dojde v ulici Palachova, a to ve dnech od 9. května do 4. června v úseku od ulice Palackého k ulici Křižíkova, následně ve dnech 5. června do 20. července v úseku od ulice Křižíkova k ulici Resslova, kde proběhne rekonstrukce kanalizace.

NAHORU