Nestihli jste veřejné diskusní fórum? Vyjádřete názor v anketě

diskumpZhruba dvě stovky účastníků veřejného diskusního fóra definovaly počátkem dubna v domě kultury 10 TOP problémů města Litoměřice. Nyní probíhá anketa, jejímž cílem je ověřit, zda se i ostatní obyvatelé města ztotožňují s problémy navrženými k řešení. Hlasovat je možno do 7. května.

Nejvíce účastníků diskusního fóra si přeje vybudovat v Litoměřicích víceúčelovou sportovní halu. Na druhém místě se umístil požadavek na instalaci klimatizace a modernizace vzduchotechniky v kině Máj a na třetím omezení počtu parkovacích míst na Mírovém náměstí.

„Kdo se nemohl fóra zúčastnit, má možnost vyjádřit svůj názor v anketě, do které postoupilo 16 problémů,“ upozorňuje politik Zdravého města Litoměřice a předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Hermann. S využitím hlasovacího systému společnosti vizionáře Karla Janečka, kdy je možné udělovat jak hlasy pro, tak i proti, lze hlasovat do 7. května na webu http://zdravemesto.litomerice.cz a v listinné podobě pak na informačním centru na Mírovém náměstí.

Součástí ověření problémů je též sociologický průzkum realizovaný v průběhu dubna. „Problémy, které se umístí do desátého místa na fóru, v anketě i v sociologickém průzkumu, budou v červnu předloženy radě a zastupitelstvu města k řešení,“ upřesnila koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice Rita Vlčková.

Závěrečné zprávy z ankety i sociologického průzkumu budou též zveřejněny na webu Zdravého města Litoměřice.

NAHORU