Diskuse s veřejností: rozhodujme společně

diskumpObyvatelé Litoměřic opět dostávají příležitost nahlas říci, co se jim ve městě líbí, kde naopak žádají změnu k lepšímu a navrhnout vlastní řešení. Zároveň se dozví, jak jsou řešeny problémy města definované loni. Již tradiční veřejné diskusní fórum Desatero problémů Litoměřic se za účasti radních, zastupitelů, vedoucích pracovníků městského úřadu a dalších kompetentních lidí uskuteční ve středu 5. dubna od 16 hodin v domě kultury.

„Své náměty mohou lidé vznášet u oblastí, jako je životní prostředí, doprava, školství kultura, sport, cestovní ruch, ekonomika, sociální oblast, zdravotnictví, veřejná správa, územní rozvoj, bezpečnost ve městě. Součástí akce bude již tradičně stůl mladých,“ uvedl předseda Národní sítě Zdravých měst a litoměřický zastupitel Petr Hermann.

Na fóru zazní také prezentace návrhů projektů, a to v rámci participativního rozpočtu, na který bylo v letošním roce z rozpočtu města vyčleněno 200 tisíc korun. Do 1. února byly doručeny pouze dvě žádosti o podporu, z nichž pouze jedna - projekt Bosé stezky - byla městem doporučena k realizaci.

Při akci bude opět připraveno hlídání dětí, tombola, ochutnávka fairtradových výrobků a ovocných moštů, prodej a prezentace produktů místních neziskových organizací.

Problémy definované na fóru následně ověří anketa na webu zdravemesto.litomerice.cz a v listinné podobě v infocentru na Mírovém náměstí. Druhou složkou ověření problémů bude sociologický průzkum uskutečněný na reprezentativním vzorku 500 obyvatel Litoměřic.

Výsledné TOP problémy definované v letošním roce vzejdou z deseti nejpalčivějších problémů z fóra, ankety a sociologického průzkumu. Poté budou předloženy radě a zastupitelstvu města k řešení.

NAHORU