Výstaviště Zahrada Čech chystá novou sezónu

zahrmpSpolečnost Zahrada Čech se připravuje na novou výstavní sezónu 2017 a již zveřejnila kalendář letošních akcí.
Zahájí ho v únoru Mezinárodní zimní výstava drobného zvířectva (16. – 18. 2.), jejíž první ročník se loni na výstavišti setkal s velkým zájmem veřejnosti. „Následovat bude v dubnu Tržnice (5. – 9. 4.), kterou i letos spojíme s výstavou Bydlení na Zahradě Čech. Tento model se nám osvědčil,“ dodává vedoucí obchodu Zahrady Čech Michaela Mokrá, neboť v minulosti šlo o dvě samostatné akce. V květnu se na výstavišti uskuteční tradiční Autosalon (12. – 14. 5) a Mezinárodní výstava psů (20. – 21. 5.). Loňský úspěšný první ročník veletrhu technického školství Technodays (1. – 3. 6), primárně určený školákům a jejich rodičům, bude na počátku června pokračovat jeho druhým ročníkem. O týden později se pak výstaviště stane jedním z míst, kde se po třech letech opět uskuteční celorepublikové Hasičské slavnosti (9. – 10. 6.), jejichž součástí je i výstava historické a novodobé hasičské techniky. Po roční pauze, zapříčiněné přípravami na loňský jubilejní 40. ročník výstavy Zahrada Čech, se do kalendáře akcí letos vrací v červnu Jahodové slavnosti (17. 6.) a na počátku září i Rozloučení s prázdninami určené dětem (2. 9.). Nejnavštěvovanější akce výstaviště, tradiční Zahrada Čech, se uskuteční od 15. do 23. září. V říjnu pak proběhne Krajská výstava psů (14. 10.) a stále prestižnější Gastro food fest (21. – 22. 10.), na kterém loni vystoupila řada hostů, včetně Zdeňka Pohlreicha nebo Haliny Pawlovské. „V té souvislosti nás potěšilo čestné uznání za výbornou spolupráci, které jsme na počátku roku převzali od Asociace kuchařů a cukrářů ČR,“ pochlubila se Michaela Mokrá.
Kromě stěžejních výstav se loni na Zahradě Čech konaly i zhruba čtyři desítky akcí, na které si jejich organizátoři výstaviště pronajali. Příkladem jsou plesy, semináře, konference, koncerty, školení, prezentace firem apod. Obdobně by tomu mělo být také v letošním roce.

Pokračovat letos bude i obnova celého areálu, který je majetkem města. Loni byly nejviditelnějšími změnami rekonstrukce fontány, zkulturnění jejího okolí, modernizace pláště pavilonu H, zpevnění ploch v zadní části areálu a rozšíření výstavní plochy v prostoru před správní budovou.

Cílem letošních investic je posílení funkčnosti areálu. „Což například zahrnuje i opravy střech, rozvodů apod. Dokončit dále chceme modernizaci pavilonu T, jehož část jsme loni zbourali, protože nesplňovala technické parametry. Instalován bude i nový kamerový systém s cílem zvýšit bezpečnost v areálu a chránit majetek,“ specifikoval radní Lukas Wünsch, který hájí zájmy města jako jednatel společnosti.

NAHORU