Ministr zdravotnictví ocenil investice do rozvoje litoměřické nemocnice

ministrmpNa krátkou návštěvu zavítal ve středu 7. září do litoměřické nemocnice ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček s doprovodem. Při této příležitosti se setkal s vedením nemocnice a se zástupci zřizovatele, diskutoval se zaměstnanci a prohlédl si vybraná pracoviště.

Svatopluk Němeček se nejprve setkal s vedením, které mu krátce představilo nemocnici, její strukturu a rozsah poskytované péče. Při diskusi s vedením o problémech současného zdravotnictví, které se přímo dotýkají litoměřické nemocnice, ministr nejen ocenil stávající stav, ale rovněž přislíbil pro příští rok finanční pomoc. „ Je vidět, že nemocnice je ve velmi dobrém stavu a že je investováno do jejího rozvoje. Je potěšující vidět i to, jak účelně a ve prospěch pacientů zde byly vynaloženy prostředky z evropských fondů,“ ocenil ministr a dodal, že ministerstvo zdravotnictví v příštím roce některé investiční záměry nemocnice podpoří.

Další část návštěvy tvořilo setkání se zaměstnanci nemocnice. Toho se zúčastnilo několik desítek pracovníků nemocnice, kteří se zajímali zejména o budoucí vývoj v oblasti vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků, o podmínky pro poskytování dotací nemocnicím nebo poukazovali na některá pravidla nastavení zdravotními pojišťovnami, která vnímají při poskytování péče jako příliš omezující. Zmíněno bylo i palčivé téma českého zdravotnictví, kterým je nedostatek pracovníků v lékařských i nelékařských profesích a jejich odchodů do nedalekého Německa, které nabízí nesrovnatelně lepší pracovní podmínky, než jaké jsou v silách českých nemocnic. „Velmi si vážím zpětné vazby, kterou jste mi svými dotazy a připomínkami dali. Pokusím se některá témata otevřít při diskusi se zainteresovanými subjekty,“ zhodnotil Svatopluk Němeček.

V poslední části své návštěvy si ministr prohlédl vybraná pracoviště nemocnice. Navštívil nově zrekonstruované ambulance a čekárny v přízemí dětského pavilonu a ambulantní rehabilitaci. Na obou místech kladně zhodnotil jejich modernizaci, která je zcela v souladu se současnými trendy při poskytování zdravotních služeb a potřebami pacientů.

„Jsme rádi, že nás náš ministr navštívil a že jsme měli možnost sdělit mu, co nás zde v podmínkách našeho zdravotnictví nejvíce trápí. Jeho příslib pomoci s některými investičními záměry pro příští rok byl příslibem vítaným, za který jsme velmi rádi,“ zhodnotil setkání s nejvyšším představitelem resortu zdravotnictví Radek Lončák, předseda Správní rady nemocnice.

(Tiskovou informaci připravila Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality)

NAHORU