Rozpočet Litoměřic bude navržen jako vyrovnaný

mestompZastupitelé budou 10. prosince projednávat rozpočet města na rok 2016. V souladu s rozpočtovými pravidly je celkový rozpočet navržen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy i výdaji ve výši přibližných 430 milionů korun. Jak je již několikaletou samozřejmostí, Litoměřice i v rámci tohoto rozpočtu hospodaří s přebytkovým provozním rozpočtem. Což v praxi znamená, že město v provozních nákladech daného roku na zajištění všech poskytovaných služeb veřejnosti utratí méně, než jsou jeho provozní příjmy. Za uspořené finanční prostředky je pak možné, společně s kapitálovými příjmy a úsporami z předchozích let, realizovat plánované investiční akce.
Rozpočet, který zastupitelé dostanou k posouzení, obsahuje finální návrhy jednotlivých odborů městského úřadu, které byly několik měsíců projednávány ve vedení města a finančním výboru. „V rámci kompetencí finančního výboru jsme provedli položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti návrhu požadavku daného rozpočtu odboru,“ konstatoval předseda finančního výboru a radní města Radek Lončák.

Podle něj rozpočet počítá nejen s výdaji na zajištění běžného, provozního chodu města, ale i s řadou investičních akcí. Za zmínku stojí například plánovaný nákup nemovitého majetku v kasárnách pod Radobýlem (za 15,5 milionu korun), kde by následně město chtělo požádat o dotaci na vybudování tzv. prostupného sociálního bydlení, či další nákup pozemků od ČD za téměř 3,5 milionů korun pro zajištění rozvojových zón u horního i dolního nádraží. Z dalších investičních akcí lze zmínit novou vzduchotechniku a důležité vybavení pro domov seniorů za 1,1 mil. Kč nebo opravu vzduchotechniky a klimatizace domu kultury (2,6 milionu korun). Za významné lze zcela jistě považovat i investiční podpory města do rozvojové oblasti Miřejovické stráně s připravenými projekty pro komunikace v ulicích Jasanová a Akátová v celkové hodnotě 13,5 mil. Kč a příspěvek pro nemocnici na nákup nového přístrojového vybavení ve výši 14,5 mil. Kč. Město bude realizovat i mnoho dalších drobných rekonstrukcí, modernizací či spoluúčastí v projektech, a to v celkové hodnotě téměř 10 mil. Kč.

NAHORU