Na stavbě kanalizace v Želeticích město ušetří

kanalizacempNěkolik milionů korun ušetřilo město Litoměřice, když se mu podařilo skloubit dlouho plánovanou výstavbu kanalizace v Želeticích s rekonstrukcí odvodnění dešťových vod na silnici I/15 navazující na Tyršův most. „Stalo se tak díky vstřícnosti zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je jak v případě rekonstrukce mostu, tak odvodnění komunikace investorem,“ upozornila vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková, která o skloubení staveb intenzivně jednala. Výsledkem dohody byla úprava projektu tak, aby výkopy obou akcí šly ve stejných stavebních rýhách. O náklady na výkopy se obě strany podělily, nový povrch komunikace uhradí ŘSD, které se postaralo i o společné výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Což ji zlevnilo o zhruba 40%, takže město ve výsledku uhradí pouze 7 milionů korun,“ upřesnila vedoucí odboru. V této částce je zahrnuto i dlouho plánované vyznačení cyklotrasy vedoucí z Terezínské kotliny, přes most, do Vavřinecké ulice. Zde již byl vybudován ostrůvek chránící cyklisty při odbočování vlevo.

Splašková kanalizace Želeticím dosud chyběla. Její stavbu město plánovalo několik let, ale vzhledem k nízkému počtu obyvatel zde žijících nedosáhlo na dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Trasa nové kanalizace vede od rozvodny elektřiny u příjezdu do Litoměřic ve směru od Terezína Želetickou ulicí až k mostu. Vede v tělese vozovky, což dopravu omezuje, nicméně silnice zůstává průjezdná.

Výstavba kanalizace v Želeticích začala v srpnu a dokončena má být na jaře příštího roku. Poté bude vozovka od Tyršova mostu až po odbočku na Terezínskou kotlinu zfrézována a položen zde nový asfaltový povrch.

NAHORU