Město podporuje i děti z méně majetných rodin

mestompI děti pocházející z nízkopříjmových rodin mohou v Litoměřicích v tomto školním roce docházet do školní družiny nebo do zájmového kroužku. Náklady s tím spojené totiž za ně hradí město.

Jednou z aktivit na podporu rozvoje rodinné politiky města Litoměřice v roce 2015, kterou naplňuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, je totiž podpora dětí z nízkopříjmových rodin. „Letos jsme proto ve spolupráci se základními školami a sociálními pracovníky úřadu vytipovali děti z nízkopříjmových rodin a ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem podpořit jejich zájmovou činnost a smysluplné trávení volného času,“ vysvětlil místostarosta Pavel Grund.

Podpořena tak byla zájmová činnost patnácti dětí v rámci školních družin fungujících při základních školách. „Děti projevily zájem především o sportovní, taneční a výtvarné kroužky,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková. Jedno dítě navštěvuje základní uměleckou školu, dalším 21 školákům město umožnilo zapojit se do aktivit zájmových kroužků Domu dětí a mládeže Rozmarýn, případně sportovních oddílů.

NAHORU