Nemocnice vytvořila pro budoucí lékaře motivační program

nemocniceWMotivační příspěvek až do výše 10 tisíc korun měsíčně nabízí od září 2015 Městská nemocnice v Litoměřicích. Ten je určen studentům 5. a 6. ročníků oboru všeobecného lékařství na všech lékařských fakultách v ČR, kteří projeví vážný zájem pracovat jako lékaři po ukončení studia v litoměřické nemocnici. Ta tímto motivačním prvkem reaguje na vzrůstající celorepublikový problém, kterým je právě nedostatek lékařů.

Příspěvek bude medikům vyplácen na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku a o budoucí pracovní smlouvě. Výplata bude měsíční a podmínkou samozřejmě bude, že student bude pravidelně dokládat potvrzení o studiu.
„Výše příspěvku bude záležet na ročníku studia a na skutečnosti, zda student absolvuje na některém oddělení naší nemocnice stáž,“ sdělil další podrobnosti Lukáš Fuhrmann, manažer pro lékařské neoperační obory litoměřické nemocnice, který má tento program na starosti a upřesnil, že základní měsíční částka pro studenty pátého ročníku medicíny je pět a pro studenty šestého ročníku sedm a půl tisíce korun.

Smlouvou o poskytování motivačního příspěvku a o budoucí pracovní smlouvě se student zaváže k uzavření pracovní smlouvy s nemocnicí na dobu nejméně 3 let. „Tedy na dobu základního vzdělávání lékaře v podobě získání kvalifikace, tzv. kmene, v předem dohodnuté odbornosti,“ upřesnil ještě Lukáš Fuhrmann a nabídl všem potencionálním zájemcům o tuto formu příspěvku možnost se v případě zájmu seznámit na sekretariátu Správní rady s obsahem souvisejících dokumentů, příp. se na něj, jako na hlavní kontaktní osobu za nemocnici, kdykoli obrátit s dotazy. 

(Tiskovou informaci připravila: Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality nemocnice)

NAHORU