Mezi strategické dokumenty rozvoje města patří zásobník projektů

mestompZajímá vás, jaké projekty by v následujících letech mohly být v Litoměřicích realizovány? Informace poskytne zásobník projektů, který je důležitým dokumentem strategického plánování dalšího rozvoje města. V tuto chvíli obsahuje téměř 80 projektů. Způsob tvorby zásobníku i možnosti průběžného doplňování občany představili zastupitelům tento týden na jejich mimořádném pracovním jednání pracovníci oddělení projektů a strategií městského úřadu. „Příprava zásobníku projektů trvala více než rok, jelikož jsou v něm projekty, které vzešly z veřejných projednání, návrhy jednotlivých odborů a vedení města. Při jeho sestavování byly vzaty v úvahu také výstupy odborných studií a analýz, což se týká zejména oblasti snižování energetické náročnosti. Projekty by měly být realizovány během let 2015-2022 s využitím právě startujícího nového dotačního období,“ uvedla vedoucí oddělení Veronika Šturalová.

Důležité je mít zásobník připravený a postupně u vybraných záměrů zpracovat projektovou dokumentaci a další potřebné dokumenty, jako je třeba stavební povolení, aby realizace mohla začít co nejdříve. „Dotační programy jsou totiž velmi náročné, často rychle otevírané a na přípravu bývá málo času. Proto je třeba být připraven, protože častou podmínkou podání žádosti a jejího schválení bývá právě existence výše zmíněných dokumentů, a také projednání takového záměru s veřejností,“ dodal starosta Ladislav Chlupáč s tím, že tento postup se městu v minulosti již osvědčil.

Projekty jsou roztříděny dle jejich přínosu pro dlouhodobé strategické cíle rozvoje města. Každý projekt má svou kartu, tzv. rodný list, která obsahuje popis projektu i odhadované náklady realizace a řadu dalších užitečných údajů. Postupně je k jednotlivým projektům zpracováno také socioekonomické a environmentální hodnocení, z něhož se dozvíme, jaké přímé dopady a užitek pro město bude realizace takového projektu mít. Zásobník je živý dokument, který bude neustále aktualizován a doplňován, postupně se do něj zařadí také významné projekty příspěvkových organizací, které zde zatím chybí.

Zastupitelé diskutovali i způsob, jakým by do zásobníku mohly být doplňovány nové projekty. Ty mohou vzejít od občanů, organizací, spolků či politických stran. „Naší snahou je, aby v zásobníku byly záměry, které reprezentují rozličné zájmy našich obyvatel. Proto jsou jedním z důležitých vstupů také výsledky veřejného fóra Desatero problémů Litoměřic nebo tematických kulatých stolů,“ upozornil předseda finančního výboru a radní města Radek Lončák. Podněty bude možné zasílat prostřednictvím písemného návrhu zaslaného na městský úřad nebo vyplněním on-line formuláře či osobní návštěvou. Návrhy bude dvakrát ročně vyhodnocovat strategický tým.

NAHORU