Město Litoměřice se proti rozhodnutí soudu odvolá

mestompMěsto Litoměřice se odvolá proti prvoinstančnímu rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích, který vyhověl žalobě opozičních zastupitelů. Ta se týkala nezveřejnění šesti příspěvků obsahujících hodnocení ustavujícího jednání zastupitelstva v Radničním zpravodaji.

„Rozhodnutí soudu je pro nás překvapivé. Soud se totiž v odůvodnění rozsudku vůbec nevypořádal se skutečnostmi, na které jsme upozorňovali. Naopak je zcela pominul. Hlavně však nevzal v potaz fakt, že opoziční zastupitelé nedodrželi tříměsíční zákonem stanovenou lhůtu, v průběhu které měli možnost požádat o dodatečné zveřejnění, což neučinili,“ reagoval starosta Ladislav Chlupáč.
Podstatou odvolání tak v tuto chvíli není z pohledu města spor o zveřejnění příspěvků, ale hlavně o nedodržení zákonem stanovené lhůty. Vedení litoměřické radnice totiž v této souvislosti uvádí, že příspěvky v Radničním zpravodaji zveřejní, ať již bude rozhodnutí soudu jakékoliv, ale až po nabytí právní moci konečného rozsudku v této věci.

Spor opozičních zastupitelů s městem Litoměřice se týká prosincového vydání Radničního zpravodaje. Před jeho vydáním, přesněji po ustavujícím jednání městského zastupitelstva, vyzvala šéfredaktorka s ohledem na zachování plurality názorů zástupce všech politických klubů, případně subjektů, které se dostaly do zastupitelstva, k zaslání příspěvku komentujícího výsledek 1. jednání zastupitelstva. Dva subjekty necítily potřebu se vyjádřit a vyhrazený prostor ústy svých zástupců odmítly. Ostatní prostor využily
a zpracovaly vždy jeden společný příspěvek. Pouze zastupitelé za hnutí ANO zaslali místo jednoho společného komentáře příspěvků sedm. S ohledem na zachování rovného přístupu ke všem subjektům proto byl zveřejněn jen první došlý komentář pocházející z pera zastupitele Petra Urbánka.

Radniční zpravodaj města Litoměřice se však díky opozičním zastupitelům ocitne u soudu i podruhé, a to s dalším obdobným případem. Týká se nezveřejnění dalšího materiálu, který komentuje výsledek komunálních voleb. Podle vedení města i šéfredaktorky zpravodaje byl neúměrně dlouhý a za hranicí etiky, navíc obsahoval ničím nepodložená nařčení politických konkurentů. „A taková obvinění do radničního média nepatří,“ shodla se následně většinou hlasů i nová redakční rada, která byla ustanovena a v níž má svého zástupce i hnutí ANO 2011.

NAHORU