Nový tajemník úřadu nastoupí zřejmě v průběhu října

Městský úřad v Litoměřicích bude mít nového tajemníka. Ve výběrovém řízení vyhlášeném poté, co na místo rezignoval Karel Chovanec, zvítězil 41letý Milan Čigáš z Litoměřic. Uveden do funkce však bude až po schválení ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pravděpodobně se tak stane v průběhu října. Absolvent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pracoval v posledních pěti letech jako manažer společnosti Tesco. Kromě jiného působil i jako PR pracovník Diecézní charity Litoměřice. Jako projektový manažer se v minulosti věnoval také tvorbě strategických dokumentů, veřejným zakázkám a výběrovým řízením nebo zpracování žádostí o granty z Evropské unie. Má i zkušenosti z oblasti personalistiky.

Výběrová komise měla sedm členů, mezi nimi i tajemníka Sdružení tajemníků ČR a zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje. S hlasem poradním nechyběl ani zástupce Českého institutu efektivního managementu.

NAHORU