V okolí sochy rudoarmějce je jediná květinová louka v parku

sochampOkolí sochy rudoarmějce doznalo v souvislosti s rekonstrukcí Jiráskových sadů zásadní úpravy. Uznání se těší zrenovovaný přístup k památníku. Naopak rozpaky u někoho budí přilehlá louka, která na rozdíl od zbývající části parku může někdy působit neupraveně. Podle pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu Lenky Brožové však jde o záměr. „Je to jediné místo v Jiráskových sadech, kde rostou květiny. Jde o směs bylin, letniček a travin. Zcela úmyslně jsme zde založili louku, která postupně mění barvu podle toho, které květiny zrovna vykvétají. Z tohoto důvodu je možné ji sekat jen jednou až třikrát ročně,“ vysvětlila Lenka Brožová. Do požadované podoby se přitom louka rozvine až po zhruba třech letech.

Naopak pás zeleně těsně přiléhající k betonovým deskám vedoucím přímo k soše rudoarmějce bude sekán častěji. A to pracovníky Technických služeb města, kteří mají na starosti běžnou údržbu. Specifickou péči o zeleň pak zajišťuje v souladu se smlouvou po dobu pěti let zhotovitel parku, tedy Sdružení Litoměřice Jiráskovy sady, tvořené firmami Gardenline a Gabriel.
Socha rudoarmějce připomínající osvobození Československa v roce 1945 je majetkem města Litoměřice. Má statut válečného hrobu, přestože pod ní nejsou uloženy ostatky padlých vojáků.

 

sochavp

NAHORU