Město chystá prodej stavebních pozemků

mestompMěsto Litoměřice připravuje na Miřejovické stráni prodej parcel určených pro výstavbu rodinných domů. Jde o pozemky, které získalo bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR před jedenácti lety. Naposledy prodávalo 17 stavebních parcel v roce 2010, a to v ulici Sadová.

Město již zadalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, plynovodu, dešťové kanalizace, kanalizačních a vodovodních přípojek pro lokalitu, která se nachází mezi ulicemi Višňová, K Radobýlu a Jasanová. Právě zde vznikne sedm stavebních parcel o výměrách 736, 689, 1218, 757, 717, 774 a 763 m2.

Ve snaze ušetřit kupujícím finance hodlá radnice přistoupit k prodeji ještě v letošním roce, kdy nejsou stavební pozemky zatíženy 21% sazbou DPH. Prodej se uskuteční formou veřejné licitace pravděpodobně na podzim. „V kupní smlouvě se město zaváže zajistit v průběhu příštího roku výstavbu potřebné infrastruktury, jejíž náklady promítne do ceny pozemku,“ upozornila Lenka Jindřichová, pracovnice majetkového odboru městského úřadu s tím, že v tuto chvíli ještě nelze stanovit minimální částku, za kterou budou parcely prodávány. Stejně tak termín veřejné licitace teprve bude upřesněn.

 

NAHORU