Nové iPady přispějí k dalšímu zvyšování komfortu pacientů

nemocnice ipadympDar v podobě 3 kusů Apple iPad mini 3 Wi-Fi 16GB – Gold převzali v úterý 16. června z rukou Aleše Kodytka ze společnosti iStyle CZ, s.r.o. za Městskou nemocnici v Litoměřicích manažerka pro nelékařské zdravotnické obory Lenka Kalábová a předseda správní rady Radek Lončák. Nové iPady budou sloužit k dalšímu zvyšování komfortu poskytování zdravotních služeb hospitalizovaným pacientům.

„Věříme, že tyto iPady pacientům vaší nemocnice dobře poslouží a že jim svým způsobem i pomohou v procesu uzdravování,“ vyjádřil naději Aleš Kodytek.

Jasnou představu, jak budou nové iPady využity, již v této chvíli nemocnice má. „Rádi bychom je využili jako aktivizační terapeutickou pomůcku například na oddělení lůžek dlouhodobě nemocných nebo v rámci našeho iktového centra. Existuje řada aplikací, které umožňují procvičování kognitivních funkcí a jemné motoriky pacientů nebo nácvik aktivního používání řeči, včetně psaného textu. S řadou těchto aplikací již pracujeme např. v rámci logopedie u pacientů po centrální mozkové příhodě a nyní díky tomuto daru budeme moci tyto aktivity dále rozšířit. Prostor pro jejich využití je též u dětských pacientů, kterým může, pod vedením herních specialistů, hravou formou pomoci při dohánění učiva, které pobytem v nemocnici zameškaly nebo je prostě jen zabavit,“ uvedla konkrétní příklady využití nových zařízení Lenka Kalábová a dodala, že počítáno je samozřejmě s tím, že tyto iPady budou připojeny na rychlou Wi-Fi síť, aby je mohli odborníci nemocnice, jako třeba kliničtí logopedi, psychologové, psychoterapeuti a ergoterapeuti využít i pro aplikace, které vyžadují práci v režimu on-line.
Celková hodnota daru společnosti iStyle CZ, s.r.o. je 32.071 Kč. 

(Tiskovou informaci připravila: Naděžda Křečková (oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality)

NAHORU