Nový výukový program předala škole firma Chládek a Tintěra

darmpProhlédnout si detaily srdce, prozkoumat strukturu vlasu nebo zhlédnout výbušnou chemickou reakci, která v běžné školní učebně není proveditelná, a to vše ve 3D provedení. Nejen to, ale i mnoho dalších zajímavostí z oblasti přírodních věd umožňuje nový výukový počítačový program Corinth classroom, který včera předal ředitelce Základní školy v Havlíčkově ulici v Litoměřicích Blance Ježkové předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Jan Kokeš.

„Jsme velká firma, která podniká v Litoměřicích, jimž chceme být i tímto způsobem prospěšní. Pro tuto konkrétní formu pomoci jsme se rozhodli po poradě s městem a vedením školy,“ vysvětlil Jan Kokeš.

Radost z daru v hodnotě téměř 100 tisíc korun ředitelka školy neskrývala. „Nabídne žákům další neotřelý pohled na probírané učivo. Věřím, že zaujme a zvýší atraktivitu probíraného učiva,“ konstatovala Blanka Ježková.

 

Ředitelka školy Blanka Ježková a zástupce firmy Chládek a Tintěra Jan Kokeš při prezentaci nového výukového programu vyvinutého pražskou firmou CORINTH, spolupracující s Microsoftem.

darvp

NAHORU