Výkopové práce na Mírovém náměstí začnou 10. června

vkopmpVýkopové práce související s rekonstrukcí plynovodu a vodovodu budou na Mírovém náměstí zahájeny 10. června a skončí v polovině září, tedy do vinobraní. Do 8. června musí být z důvodu bezpečnosti demontovány předzahrádky nacházející se na jižní straně náměstí. Mírové náměstí zůstane po celou dobu průjezdné. Řidiči však musejí počítat se snížením počtu parkovacích míst.

Výkopové práce se dotknou prostoru před radnicí, Komerční bankou a muzeem. „Město tento záměr nemohlo zakázat, i když jsme si vědomi faktu, že jde o hlavní turistickou sezónu. Bohužel plynovod musí projít rekonstrukcí mimo topnou sezonu. Naším požadavkem proto alespoň bylo, aby obě společnosti práce zkoordinovaly a probíhaly, pokud možno, souběžně tak, aby termín realizace byl co nejkratší,“ vysvětlila již v minulém vydání zpravodaje vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. RWE a Severočeské vodovody a kanalizace považují s ohledem na nevyhovující technický stav potrubí plánovanou rekonstrukci za nezbytnou.

Práce budou z důvodu urychlení stavby probíhat i o víkendech, nicméně končit musejí s ohledem na noční klid v 21 hodin.

 

Text pod foto: Na fotografii vydíme červeně vyznačená místa, kudy povedou výkopy na jižní straně náměstí. Obdobná situace bude i podél muzea a Komerční banky.

 

 

NAHORU