Hlasujte a dejte najevo, co považujete za nejdůležitější

diskumpJeště několik dní mohou obyvatelé Litoměřic označit svým hlasem problém nebo námět, který považují za nejzásadnější k řešení. Anketa, jejímž cílem je ověřit problémy definované lidmi na veřejném diskusním fóru v domě kultury 13. dubna, totiž skončí již 31. května, tedy za několik dní.

„Cílem proběhlé diskuse i navazující ankety je dát obyvatelům Litoměřic prostor vyjádřit se k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit či realizovat tak, aby se kvalita života dále zvyšovala," vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč.

Hlasovat lze na webových stránkách Zdravého města Litoměřice http://zdravemesto.litomerice.cz/, v listinné podobě je anketu možné vyplnit v informačním centru na Mírovém náměstí. Každý občan Litoměřic může dát plusový bod až čtyřem námětům, které považuje za nejzásadnější k řešení. Udělit může i dva minusové hlasy těm, které naopak považuje za nedůležité.

„Letos jsme se rozhodli pro hlasování využít inovativního hlasovacího systému Demokracie 2.1, který vznikl v rámci aktivit známého matematika a vizionáře Karla Janečka. Systém přináší konsenzuálnější výsledky, a zvyšuje tak celkovou spokojenost hlasujících s výsledky," upozornila koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice Rita Vlčková.

 

Problémy z fóra Desatero problémů Litoměřic – řešme je společně
(Dům kultury, 13. dubna)

• Instalovat cvičící stroje pro starší generace v centru města
• Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě
• Obnovit zrušené parkoviště u nákupního centra Severka
• Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města
• Převést Domov U Trati na město
• Renovovat skatepark
• Revitalizovat městskou tržnici

• Rozšířit aktivity pro rodiny s dětmi

• Umožnit veřejnosti nadefinovat 2-3 investiční akce, které by byly financovány z finanční rezervy města
• Vybudovat sportovní ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
• Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu)
• Vylepšit vzhled památníků padlých ve světových válkách
• Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů
• Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie
• Zkvalitnit běžnou údržbu a ochranu veřejné zeleně
• Zřídit výchovně vzdělávací farmu v areálu Zahrady Čech

NAHORU