Kampaň seniory zaujala

senmpKampaň „Místa v Litoměřicích přátelská seniorům" zaujala. Už devadesát aktivních důchodců si vyzvedlo startovací kartičky a účastní se akcí, které pro ně Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s partnery připravilo. Například na dnešní návštěvu sídla městské policie spojenou s besedou dorazilo šest desítek lidí.

Strážníci Dominik Hanko a Pavel Frk ukázali, jakým způsobem funguje městský kamerový systém, a předvedli pomůcky, které při své práci městská policie používá. Na místě zodpověděli dotazy, jež z úst seniorů zazněly. Obdobně vysoký zájem byl i v pondělí o přednášku v nemocnici, kde chirurg Jaroslav Halamka hovořil o chronické žilní nedostatečnosti.

Akce určené seniorům v rámci 3. ročníku kampaně probíhají od 27. dubna do 2. června. Jednou z nejbližších je 7. května turnaj ve stolních kuželkách a stolní čáře v Domově U Trati nebo 11. května výtvarný workshop v Domě dětí a mládeže Rozmarýn.

Informační brožurky se soutěžními kartami jsou nadále k vyzvednutí v infocentru v podloubí radnice. Zapojit se mohou všichni občané starší 60 let. Ti, kdo absolvují alespoň osm z celkem šestnácti nabízených aktivit, získají od města odměnu. Slavnostní vyhlášení proběhne 17. června v domě kultury při každoročním setkání seniorů.

Akce Zdravého města Litoměřice je součástí kampaně 30 dní pro neziskový sektor a je podpořena z projektu READY21 z Programu švýcarsko – české spolupráce MŽP ČR.

 

Největší zájem byl mezi seniory o seznámení se s městským kamerovým systémem.

senvp

NAHORU