Námětem cvičení byl výbuch „špinavé bomby"

inex1mpFiktivní situace, kdy na Mírovém náměstí v Litoměřicích při kulturní akci čítající zhruba 1500 lidí nechali teroristé vybuchnout tzv. špinavou bombu, byla tématem námětového cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Celodenní cvičení INEX, probíhající v pátek v litoměřickém sídle hasičů, zahájil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček společně se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem. Krizové štáby města, policie, hasičů, Ústeckého kraje a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost společně hledaly ve spolupráci se záchranáři co nejefektivnější cesty a možnosti, jak krizovou situaci zvládnout. A to nejen bezprostředně po výbuchu bomby s radioaktivní látkou, kdy je třeba odvézt raněné, evakuovat obyvatele, uzavřít zasažený prostor apod., ale i v dalších fázích zahrnujících očistu zamořeného prostoru, likvidaci kontaminovaných potravin, materiálu atd. Důraz byl kladen na efektivní komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS a směrem k obyvatelům.

„Jde o teoretické cvičení, ale je dobře být připraven," konstatoval v úvodu hejtman Bubeníček. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč připomněl, že složky IZS jsou zkušené, vědí, co dělat, neboť několikrát již společně zasahovaly při ničivých povodních.
Tzv. špinavá bomba dosud nebyla použita, nicméně jde o reálnou hrozbu. Zpravodajské služby odhalily plány na její odpálení v Rusku a v USA. Jejím cílem přitom není zabít, ale vyvolat paniku, kontaminovat území a paralyzovat život v oblasti.

Cvičení INEX jsou mezinárodní cvičení organizovaná Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Předchozí cvičení INEX 1 až 3 byla zaměřená na likvidaci následků havárie v jaderné elektrárně.

 

hejtmanvp

Cvičení zahájil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V krizovém štábu města Litoměřice nechyběli ani zástupci hasičů a policie.

inex2vp

NAHORU