Mezi špičku chce nemocnice i letos

nemocniceWI v letošním roce se Městská nemocnice v Litoměřicích aktivně zapojila do celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR, který začátkem února odstartoval svůj již 10. ročník. Projekt, jehož nositelem je nezisková organizace HelathCare Institute (HCI), je zaměřen jak na hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů a zaměstnanců, tak i na hodnocení finančního zdraví nemocnic. Výstupem z těchto šetření jsou srovnávací žebříčky českých a moravských nemocnic. Hodnocení probíhá formou vyplňování dotazníků, a to buď vytištěných, které pacienti dostanou přímo v nemocnici a mohou je vyplněné vhodit do připravených sběrných boxů, tak i elektronických, které jsou k dispozici na internetových stránkách HCI. Hlasování bude probíhat do 31. srpna 2015.

V předchozích ročnících projektu se litoměřická nemocnici vždy umisťovala na předních příčkách, a to jak v rámci celé republiky, tak i kraje. „Například v roce 2014 to bylo ve všech třech hodnocených oblastech vždy jedno z prvních třech míst v rámci Ústeckého kraje a v hodnocení spokojenosti zaměstnanců výborné 14. místo na celorepublikové úrovni. V hodnocení finančního zdraví jsme byli mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi pátí v republice," připomněl loňský úspěch předseda Správní rady nemocnice Radek Lončák.

(Tiskovou informaci připravila Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality nemocnice)

NAHORU