Projekt Litoměřic READY 21 získal vysoké hodnocení

mestompAktivity Zdravého města Litoměřice a opatření vedoucí k dalšímu snižování energetické náročnosti provozu objektů nacházejících se v majetku města budou dále rozvíjeny. Město Litoměřice totiž získalo z Programu švýcarsko-české spolupráce dotaci na realizaci projektu nazvaného „Udržitelný rozvoj, energetika, místní agenda a doprava – výzvy pro 21. století" (dále jen READY 21). V rámci projektu budou probíhat aktivity Zdravého města a Místní agendy 21, jako jsou kulaté stoly, kampaně, akce s partnery a veřejností. V plánu je intenzivnější zapojení místních podnikatelů a firem do rozvojových aktivit. Vypracován bude Dopravní plán města Litoměřice, tedy nový koncepční dokument. Ten stanoví, jaká dlouhodobá opatření a činnosti jsou vhodné pro snížení negativních dopadů dopravy a jak zvýšit podíl udržitelné a čisté dopravy ve městě. Na daný plán pak například může navázat čerpání dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2014 – 2020.

„Dále dojde k osazení vybraných budov v majetku města dálkovými měřidly napojenými na stávající software energetického managementu," doplnil výčet plánovaných akcí energetický manažer města Jaroslav Klusák. V plánu je i vypracování digitální databáze podrobných informací o stavu majetku, tzv. pasportu budov, který se stane základem dlouhodobého plánu oprav majetku města a vazby jeho financování na rozpočet města. READY 21 bude přínosný i pro geotermální projekt, a to v oblasti výměny zkušeností se švýcarským městem St. Gallen, kde byl obdobný projekt dlouhodobě připravován.

READY 21 byl zahájen na počátku letošního roku, přičemž skončí v březnu roku příštího. Dotace činí 2,2 milionu korun, dalších 400 tisíc korun činí vlastní podíl města.

Litoměřický projekt získal mezi zhruba stovkou žádostí podaných do II. výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce třetí nejvyšší bodové hodnocení. Za sebou nechal i projekty Karlovy Univerzity, Úřadu vlády, Centra dopravního výzkumu a další renomované instituce. Tento fakt je dalším důkazem toho, že v Litoměřicích jsou realizovány špičkové projekty.

NAHORU