O Domovu U Trati rozhodnou zastupitelé v dubnu

domov u tratimpRozhodnutí, zda se město Litoměřice stane zřizovatelem Domova U Trati, lze očekávat až v průběhu příštího jednání městského zastupitelstva, tedy v dubnu. Místostarosta Litoměřic Pavel Grund požádá radního Ústeckého kraje pro sociální oblast Martina Kliku o prodloužení termínu, kdy se město má rozhodnout, zda bezúplatně převezme od kraje do své správy objekt, v němž žije několik desítek seniorů. Zastupitelé totiž žádají více informací. Petr Panaš například požadoval zřídit pracovní komisi, která by se záležitostí zabývala. Jak se však ukázalo, nebude nutná. Podrobnou analýzu dopadů takového kroku na rozpočet města slíbil připravit místostarosta Grund, který se o problematiku již zajímá i s ohledem na fakt, že právě sociální služby spadají do jeho kompetencí.

Je přitom zřejmé, že rozhodování nebude jednoduché. „Litoměřice totiž vynakládají ročně na sociální služby 20 milionů korun. Provozní náklady Domova U Trati představují další 4 miliony korun ročně, navíc objekt potřebuje opravit," poukázal nedávno místostarosta Pavel Grund na finanční zátěž, která by město čekala.

NAHORU