Dopravní hřiště bylo dokončeno

Litoměřice mají nové dopravní hřiště. Město převzalo minulý týden od dodavatele stavby hřiště nacházející se na okraji Jiráskových sadů. V současné době jsou kompletovány doklady pro podání žádosti o kolaudaci. K představení dopravního hřiště veřejnosti dojde 23. března, a to zároveň se slavnostním otevřením revitalizovaných Jiráskových sadů.

    Dopravní hřiště, které bude opět provozovat Dům dětí a mládeže Rozmarýn, má zcela novou podobu. V průběhu stavby došlo k demolici lávky, některých asfaltových cest, semaforů, osvětlení apod. Zbourána byla správní budova, na jejímž místě vyrostl nový správní objekt. Zahrnuje novou učebnu, administrativní i sociální zázemí pro provozovatele i jeho návštěvníky. „Zbývá objekt dovybavit nábytkem a audiovizuální technikou,“ charakterizovala aktuální stav  pracovnice Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Dana Svobodová.

   Na realizaci akce získaly Litoměřice dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 12,9 milionu korun (včetně DPH), což představuje 85 procent uznatelných nákladů.  Dalších 2,4 milionu korun představuje podíl města.

NAHORU