Zastupitelé schválili Akční plán pro letošní rok

Litoměřičtí zastupitelé schválili Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města (SPRM) pro rok 2015. Je souhrnem plánovaným investičních akcí města a dalších významných projektů, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok 2015, provázaných s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. „Přehledně zobrazuje, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Dále přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu. Zároveň přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí," informoval zastupitele Antonín Tym z odboru projektu a strategií městského úřadu.

Součástí Akčního plánu je také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení uvedených investic a projektů, tzv. Karty projektů. Hodnocení představuje podrobný popis dopadů projektů a investic po jejich realizaci, včetně odhadů dopadů do provozních nákladů.

Akční plán pro letošní rok například zahrnuje vybudování parku na Miřejovické stráni, stavbu podzemních kontejnerů, modernizaci a dostavbu autobusového nádraží, stavbu víceúčelového hřiště u azylového domu, zateplení a výměnu oken v mateřských školách, významné opravy a rekonstrukce apod.

Akční plán vznikl v rámci projektu MISTRAL – Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích.

NAHORU