Multifunkční halu město potřebuje

Litoměřičtí radní schválili záměr přípravy žádosti o dotaci na stavbu nové multifunkční haly v areálu Zahrady Čech. Nahradit by měla dva nevyhovující plechové pavilony. Ovšem jen v případě, že město na realizaci projektu získá dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Připravovaný projekt zahrnuje demolici stávajících objektů, výstavbu multifunkční haly, výsadbu zeleně a sadové úpravy. Předpokládané náklady činí 56,6 milionu korun (bez DPH), přičemž finanční spoluúčast města má dosáhnout 50 %. Vlastníkem haly by bylo město, stejně jako je majitelem pozemků, budov a značky Zahrada Čech.

„Město multifunkční halu s odpovídajícím sociálním zázemím potřebuje. Jde ostatně o požadavek veřejnosti, který zaznívá na veřejných diskusních fórech. Využita by byla nejen pro potřeby výstav, ale i různých druhů sportu, tedy po celý rok," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

S tímto názorem souhlasí i radní Lukas Wünsch, který hájí zájmy města ve společnosti Zahrada Čech. „Potřeba je evidentní. Jen si musíme říci, jak pokryjeme náklady na její provoz, aniž bychom dále zatěžovali rozpočet města," uvedl radní Wünsch, který ve funkci jednatele vystřídal k 1. lednu místostarostu Václava Červína.

NAHORU