Přípravy na uzavření Tyršova mostu zatím zima nenarušila

kruhakmpRekonstrukce kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí probíhá dle harmonogramu. Vzhledem k mírné zimě je pravděpodobné, že rozšíření křižovatky a její zkapacitnění skončí tak, aby zhruba na začátku dubna mohl být Tyršův most uzavřen. Pokud by práce na kruhovém objezdu nebyly ukončeny v termínu, rekonstrukci mostu by investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, odložil zřejmě až na příští rok.

Probíhající stavební práce s sebou přinesly změny v dopravě. Provoz směrem do centra zůstal zachován, v opačném směru je veden po objízdné trase. Chodci jsou s ohledem na stav prací vedení po levé nebo pravé straně komunikace. „V současné době je zcela uzavřena ulice České armády. V následné fázi stavby (zhruba od začátku února) dojde v místě výjezdu do křižovatky na Vojtěšském náměstí k úplné uzavírce Liškovy ulice a výjezd z ulice České armády po základních podkladních vrstvách vozovky bude směrem do centra obnoven," popsal aktuální stav vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub. Došlo i ke změnám v provozu městské hromadné dopravy. Není zde obsluhována autobusová zastávka. Naopak každý spoj linky B (557 550) nově zastavuje v nedaleké Štursově ulici, v blízkosti domova pro seniory. V té souvislosti byl schválen a vydán výlukový (objížďkový) jízdní řád.

Zhruba na začátku března začne zhotovitel prací SDS EX Most umísťovat a připravovat nové dopravní značení v ulici Na Valech. Tak jako v minulosti budou na přechodnou dobu instalovány semafory v místech, kde ústí ulice Sovova a Osvobození. „Cílem bude zajistit bezpečný přechod chodců přes velmi frekventovanou silnici II. třídy a umožnit výjezd, zejména levostranný, vozidel z bočních ulic. V ideálním případě začnou semafory fungovat již v průběhu března, aby bylo možné celý systém správně a co možná nejlépe nastavit ještě před uzavřením mostu, " upřesnil vedoucí Jakub.

Rekonstrukce křižovatky na Vojtěšském náměstí byla nezbytná. V současném stavu by totiž nezvládla nápor vozidel po uzavření Tyršova mostu, jehož stav odborníci označili za havarijní.

NAHORU