Radní schválili redakční radu Radničního zpravodaje

Radniční zpravodaj města Litoměřice bude mít redakční radu. Radní na svém dnešním jednání nejprve schválili Pravidla pro vydávání Radničního zpravodaje a v souladu s nimi i personální obsazení pětičlenné redakční rady. Vyšli tak vstříc požadavkům opozice, které zazněly v průběhu posledních jednání městského zastupitelstva. Nová pravidla zahrnují kromě jiného i koncepci obsahu, povinnosti šéfredaktora, způsob zveřejňování příspěvků, vymezují prostor pro polemiku zastupitelů a specifikují činnost redakční rady.

V redakční radě budou pracovat šéfredaktorka zpravodaje Ing. Eva Břeňová (dlouholetý novinář a v posledních letech mediální zástupce města), místostarosta Ing. Pavel Grund (zastupitel za koalici), Tomáš Sarnovský (zastupitel za opozici), Ing. Venuše Brunclíková (vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu) a Mgr. Miroslav Zimmer (obyvatel města, bývalý dlouholetý novinář). O dalších dvou osobách navržených opozičními zastupiteli (Mgr. Renatě Vášové a Ing. Radku Pešoutovi) již radní města vzhledem k redakční radě, jež bude pětičlenná, nehlasovali.

NAHORU