Využijte grantového systému města

Litoměřice nabízí i v letošním roce možnost využít grantového systému města, a to hned v několika oblastech.

• Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice (vyhrazeno 150 tisíc korun) – uzávěrka 13. února

• Program podpory organizacím (školy a školská zařízení) pracujícím s dětmi a mládeží (100 tis. Kč) – uzávěrka 13. února

• Program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží (volný čas dětí, 100 tis. Kč) – uzávěrka 13. února

• Program podpory v oblasti kultury (500 tis. Kč) – uzávěrka 27. února

• Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích (30 tis. Kč) – uzávěrka 14.2.

• 16. 1. bude vyhlášen Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice (200 tis. Kč) - uzávěrka 31. března

• 16. 2. bude vyhlášen Dotační systém pro podporu realizace jednotlivých návrhových opatření 4. komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice s termínem odevzdání do 31. března

Bližší informace najdete na: www.litomerice.cz/dotace-a-granty

NAHORU